Biuro Konwentu Dziekanów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania Konwentu

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych w § 15 określa zadania Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych jako reprezentowanie interesów żołnierzy zawodowych poprzez spełnianie funkcji opiniodawczo-doradczych wobec Ministra Obrony Narodowej, a w szczególności:

 • reprezentowanie żołnierzy zawodowych wobec Ministra Obrony Narodowej, innych organów władzy publicznej, organizacji pozarządowych i środków masowego przekazu;
 • ocenianie stanu przestrzegania praw żołnierzy zawodowych;
 • przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej opinii wynikających z prowadzonej działalności;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących służby żołnierzy zawodowych i działalności jednostek wojskowych;
 • delegowanie swoich przedstawicieli do prac w zespołach przygotowujących projekty aktów prawnych dotyczących służby żołnierzy zawodowych i działalności jednostek wojskowych;
 • przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej informacji o sytuacji żołnierzy zawodowych oraz ich nastrojach i aktualnych problemach;
 • ocenianie skuteczności działania organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych w zakresie realizacji ich zadań oraz inicjowanie działań zmierzających do usprawnienia ich pracy;
 • reprezentowanie żołnierzy zawodowych w kontaktach międzynarodowych z organizacjami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych innych armii oraz podejmowanie decyzji o przynależności organów przedstawicielskich, określonych w § 3, do Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy, zwanej dalej „Euromil”, a także innych międzynarodowych organizacji przedstawicielskich żołnierzy zawodowych;
 • współpraca z władzami organizacji byłych żołnierzy zawodowych;
 • współpraca z władzami organizacji innych służb mundurowych w sprawach dotyczących środowiska mundurowego;
 • reprezentowanie środowiska wojskowego podczas uroczystości państwowych i wojskowych.

 

 

 Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kadencji 2020-2022

       Konwnet Dziekanów 2020-2022

 

 

 

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP