Biuro Konwentu Dziekanów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Skład Konwentu


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.) określiło warunki oranizacji i funkcjonowania, tryb wyboru i okresy kadencji oraz zadania i uprawnienia organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także formy ich współpracy z dowódcami jednostek wojskowych.

W dniu 5 grudnia 2016 roku zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w organach przedstawicielskich kadry zawodowej Wojska Polskiego. Jej zwieńczeniem było Posiedzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów, które odbyło się w Warszawie.

W wyniku wyboru ukonstytuował się:

  Konwent Dziekanów
Korpusu Oficerów Zawodowych
w kadencji 2017 - 2019

 

Przewodniczący
Konwentu Dziekanów
Korpusu Oficerów Zawodowych
 
kmdr Wiesław BANASZEWSKI

Przewodniczący Konwentu Dziekanów
 Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Ministerstwa Obrony Narodowej
 
płk Zbigniew GUZOWSKI
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Lądowych
 
kpt. Jan JASTRZĘBSKI
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych

 Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Sił Powietrznych
 
ppłk Krzysztof JEWGIEJUK

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Marynarki Wojennej RP
 
kmdr Andrzej DOLECKI
Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Marynarki Wojennej

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Specjalnych
 
płk Ryszard JANKOWSKI

DZIEKAN WS 

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 
ppłk Waldemar CZAPLICKI

Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ

 

W związku z zakończeniem zawodowej służby wojskowej przez płk. Grzegorza Piotrowskiego - dotychczasowego Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Specjalnych - w dniu 18.12.2018 roku, podczas Zgromadzenia Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Specjalnych wybrano nowego Dziekana KOZ. Nowym Dziekanem wybrano płk. Ryszarda Jankowskiego, który swoją funkcję pełnił będzie do dnia 25.01.2021 roku.

    
  • english version
  • BIP
pdf

Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP