Biuro Konwentu Dziekanów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dane osobowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Administratorem Danych osobowych przetwarzanych i/lub publikowanych na stronie intenetowej jest Dyrektor Biura - Przewodniczący Konwentu Dziekanów.

Informacje, w tym dane osobowe przetwarzane i publikowane są na stronie internetowej w związku z obowiązkiem nałożonym na jednostki administracji państwowej do ujawniania i rozpowszechniania informacji publicznej w zakresie wykonywania przez nie zadań, gospodarowania mieniem oraz udostępniania informacji, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z w/w rozporządzeniem, ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.


W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z listownie na adres korespondencyjny Biura Konwentu Dziekanów z Inspektorem Ochrony Danych ppłk. Pawłem OLCZAKIEM,  wysyłając wiadomość e-mail pod adres: konwentdziekanow@ron.mil.pl lub telefonicznie: + 48 261 879 927.

 

 

  
 • english version
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP