Biuro Konwentu Dziekanów

 

 

Podstawą prawną funkcjonowania Biura Konwentu Dziekanów jako jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowanej Sekretarzowi Stanu jest decyzja Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów zawodowych oraz mężów zaufania korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 85 z późn. zm.) i decyzja Nr 173/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. MON poz. 198 zm. Dz. Urz. MON z 2019 r. poz. 5;

Prawną podstawą funkcjonowania Biura Konwentu Dziekanów jako jednostki wojskowej jest ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z póżn. zm).

 

 

Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP