Biuro Konwentu Dziekanów

 

 

Strona www BIP:           www.bkd.wp.mil.pl

 

Adres podmiotu:

Biuro Konwentu Dziekanów

plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa

 

Sekretariat

tel.: +48 261 879 935
email: konwentdziekanow@ron.mil.pl

 

Redaktor strony

Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk
email: t.zmijewska@ron.mil.pl
tel.: +48 261 879 934

 

 

Podstawa prawna:

Informacje na stronie www.bkd.wp.mil.pl udostępniane są na podstawie:

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z poźn. zm.);

- ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.);

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz. U. Nr 10, poz. 68);

- decyzji Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 203);

- decyzji Nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 172 z późn. zm.).

 

Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP