Biuro Konwentu Dziekanów

 

 

 

Dyrektor Biura - Przewodniczący Konwentu Dziekanów

kmdr Wiesław Banszewski

tel. +48 261 879 925 

Zgodnie z pkt 2 decyzji Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów (BKD) oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów zawodowych, mężów zaufania korpusu podoficerów oraz szeregowych zawodowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 85 z późn. zm.), stanowisko dyrektora Biura Konwentu Dziekanów jest obsadzone z urzędu przez Przewodniczącego Konwentu Dziekanów.

 

Dyrektor Biura – Przewodniczący Konwentu Dziekanów jest dowódcą jednostki wojskowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z póżn. zm).

 

Główny Specjalista - Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON

płk dypl. Zbigniew GUZOWSKI

tel. +48 261 879 926

 

Szef Wydziału Analiz i Współpracy

ppłk Paweł OLCZAK
tel. +48 261 879 927

 

Radca Prawny

Jacek ZMARZ
tel. +48 261 879 932

Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP