Biuro Konwentu Dziekanów

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10 lipca 2019
Senacka Komisja Obrony Narodowej - system rekonwersji
W dniu 10.07.2019 roku obradowała Senacka Komisja Obrony Narodowej, podczas której przedstawiono informacje Ministra Obrony Narodowej na temat systemu rekonwersji w Siłach Zbrojnych RP.


 

 

 

Został omówiony sposób organizacji systemu rekonwersji prowadzonej przez MON w latach 2016-2018 oraz przedstawiono sprawozdanie z efektywności jego funkcjonowania. Wyniki ewaluacji są pozytywne i obecnie nie ma obszarów wymagających gruntownych zmian.

W trakcie dyskusji przedstawiono propozycje wprowadzenia niewielkich udoskonaleń. Są one wynikiem zebranych doświadczeń w Siłach Zbrojnych RP oraz z innych armii. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech SKURKIEWICZ podkreślił, że nie będą podejmowane działania zaostrzające dotychczasowe zasady udzielania pomocy ułatwiającej adaptację społeczno-zawodową żołnierzy zawodowych do pracy w środowisku cywilnym. Zapewnił także, że procedowane będą jedynie niewielkie zmiany legislacyjne mające na celu poszerzenie systemu rekonwersji żołnierzy zawodowych, którzy zakończyli służbę wojskową.

 

Link do transmisji z posiedzenia Komisji ON - system rekonwersji

 

 

generuj pdf
Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP