Biuro Konwentu Dziekanów

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 stycznia 2019
Spotkanie konsultacyjne z Ministrem Obrony Narodowej
W dniu 07.01.2019 roku, w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyło się spotkanie konsultacyjne Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych z Panem Mariuszem BŁASZCZAKIEM Ministrem Obrony Narodowej, które w całości poświęcone były proponowanemu podwyższeniu uposażeń żołnierzy zawodowych od 01.01.2019 roku.


Przedstawione propozycje uzyskały bezwarunkową akceptację Przewodniczącego Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych i Przewodniczącego Kolegium Dziekanów Korpusu Szeregowych Zawodowych.

Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kmdr Wiesław BANASZEWSKI, z chwilą rozpoczęcia procesu legislacyjnego projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych stał i stoi na stanowisku, że zaproponowane stawki uposażenia zasadniczego są nie do zaakceptowania. Uznał je jako demotywujące i niesprawiedliwe społecznie. Jako jedyny uczestnik spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 07.01.2019 r., podtrzymał swoje stanowisko. Wszystkie przedstawione w trakcie tych konsultacji argumenty w sprawie zostały odrzucone.

Z tego względu ze zdziwieniem przyjęto informację zamieszczoną na portalu Ministerstwa Obrony Narodowej o tym, że „Uczestniczący w spotkaniu  z zadowoleniem przyjęli propozycję podziału podwyżek (…), a zatytułowaną „Przedstawiciele żołnierzy WP z satysfakcją przyjęli propozycje dotyczące podwyżek”.

generuj pdf
Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

    
  • wersja w języku polskim
  • BIP