Biuro Konwentu Dziekanów

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 grudnia 2018
Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
W dniach 12-13.12.2018r. w Toruniu odbyło się IX Zgromadzenie Mężów Zaufania Oficerów Inspektoratu Wsparcia SZ kadencji 2017-2019.


Podczas zgromadzenia  - Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ ppłk Waldemar CZAPLICKI zapoznał mężów zaufania z planowanymi i proponowanymi zmianami w dokumentach normatywnych dotyczących żołnierzy zawodowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych.
Omówiono także sprawy bieżące zgromadzenia oraz zebrano wnioski mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych, które powinny być skierowane do Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ lub/i Konwentu Dziekanów Oficerów Zawodowych. Ponadto podczas obrad wypracowano założenia do działalności Zgromadzenia Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ w 2019 roku i podjęto Uchwałę nr 2/2018r. o przyjęciu Planu działalności Dziekana Korpusu Oficerów Inspektoratu Wsparcia SZ na 2019 rok.

Integralną częścią Zgromadzenia było spotkanie opłatkowe Korpusu Oficerów Zawodowych z jednostek Inspektoratu Wsparcia SZ. W podniosłej atmosferze spotkania Zastępca Szefa Inspektoratu – Szef Logistyki Pan płk Bogdan DZIEWULSKI w imieniu Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Pana gen. dyw. Dariusza ŁUKOWSKIEGO i własnym złożył wszystkim Mężom Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ i ich rodzinom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, w których zwrócił się z nadzieją na osiąganie w przyszłym roku przez każdego żołnierza samych sukcesów i satysfakcji z wykonywanych zadań. Po odczytaniu słów Ewangelii i poświęceniu opłatków przez Księdza Prałata
płk Ryszarda STĘPNIA – Proboszcza Parafii Wojskowej Toruniu wszyscy uczestnicy spotkania, łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie wzajemne życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i jak najlepszego 2019 roku.

generuj pdf
Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP