Biuro Konwentu Dziekanów

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
23 listopada 2018
Zmiana ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej PolskiejW dniu  22.11.2018 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 2182 ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia czyli 22.12.2018 r.

 

Nowelizacja jest częścią przygotowań do wprowadzenia nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Ustawa rozszerza uprawnienia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych został mu bezpośrednio podporządkowany, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej zostaje podporządkowany Ministrowi Obrony Narodowej do czasu osiągnięcia przez Wojska Obrony Terytorialnej pełnej zdolności do działania, po jej osiągnięciu zostanie podporządkowany Szefowi SGWP.

Dołączona galeria zdjęć: Spotkanie w Inspektoratacie Wsparcia Sił Zbrojnych i Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Bydgoszczy
generuj pdf
Kontakt

Biuro Konwentu Dziekanów
pl. Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel. 261879935
fax. 261873259
konwentdziekanow@ron.mil.pl

    
  • wersja w języku polskim
  • BIP